การแปรรูปแก่นตะวัน

 

 

การแปรรูปแก่นตะวัน โดยสะออนฟาร์ม

  • สถานที่ผลิตได้มาตราฐาน สะอาด โรงงานได้รับใบอนุญาติผลิตอาหาร เลขที่ 30-1-14358                                                                                                                                                                     

  • อุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย

 

  • บรรจุภัณฑ์ เพิ่มอายุการเก็บรักษา ช่วยรักษาคุณภาพ
     

 

 

 

 

 ผลิตภัณฑ์แก่นตะวันแปรรูป จากสะออนฟาร์ม

         เพื่อความสะดวกในการรับประทาน การพกพา มั่นใจในความสะอาด และเก็บรักษาได้นาน

 

                       

                                   

   
เครื่องดื่มแก่นตะวันชนิดแห้ง เครื่องดื่มแก่นตะวันชนิดซอง

    

  (Jerusalem Artichoke Dried Drink)     

(Jerusalem Artichoke Bag) 

เลขที่ อย. 30-1-14358-1-0001

เลขที่ อย. 30-1-14358-1-0002

 

 

แก่นตะวันอบแห้ง  
แก่นตะวันผสมธัญพืชอบกรอบ

 

เนื้อหาข้างล่างนำมาจาก เอกสาร แก่นตะวัน พืชสมุนไพรมหัศจรรย์ที่คนไทยควรรู้จัก โดย นายประภาส  ช่างเหล็ก 

ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป แก่นตะวันจาก สะออนฟาร์ม เราทำเพียงขั้นตอน การอบแห้ง และการบดผงเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก แก่นตะวัน ได้แก่

 

การแปรรูปเป็นแป้งแก่นตะวัน

ทำได้โดยการล้างหัวแก่นตะวันให้สะอาด ปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ นำไปอบด้วยตู้อบลมร้อน เมื่อแห้งนำมาบด

ให้ละเอียด จะได้เป็นแป้งแก่นตะวัน ที่เป็นทั้งใยอาหารและสารพรีไบโอติก สามารถใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

ขนมอบ และขนมขบเคี้ยว ได้หลายชนิด

 

การแปรรูปเป็นแป้งอินนูลิน

แป้งอินนูลิน เตรียมได้จากหัวแก่นตะวันสดและแป้งแก่นตะวัน โดยสกัดด้วยน้ำร้อน ทำให้สารละลายเข้มข้นและตก

ตะกอนด้วยเอทานอล จากนั้นนำไปทำแห้งแบบพ่นฝอย จะได้ผลิตภัณฑ์แป้งอินนูลิน ซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกสามารถใช้

เป็นสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เนื้อ อาหารทารกและเด็กอ่อน หรือใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเสริมสุขภาพ

 

การแปรรูปเป็นน้ำเชื่อมฟรุกโทสหรืออินูโลลิโกแซ็กคาไรด์

น้ำเชื่อมฟรุกโทสหรืออินูโลลิโกแซ็กคาไรด์ ผลิตได้จากหัวสดและแป้งแก่นตะวัน โดยสกัดด้วยน้ำร้อน ทำให้สารละลาย

เข้มข้น ก่อนเติมเอนไซม์อินูจิเนสและอินเวอร์เทสจากจุลินทรีย์ บ่มภายใต้สภาวะที่เหมาะสม สารอินนูลินจากแก่นตะวัน

จะถูกย่อยสลายได้เป็นน้ำเชื่อมฟรุกโทสหรืออินูโลลิโกแซ็กคาไรด์ เมื่อกำจัดสี ทำให้บริสุทธิ์และเข้มข้นแล้ว จะได้

ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมฟรุกโทสหรืออินูโลลิโก (น้ำผักและผลไม้ เครื่องดื่มธัญพืช) ชาและกาแฟลดไขมัน ผลิตภัณฑ์นม

(นมเปรี้ยวและโยเกิร์ต) อาหารเด็กอ่อนและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (แหนมและไส้กรอก)

 

ขอขอบคุณข้อมูลการแปรรูปแก่นตะวัน ดีๆ จากเอกสาร แก่นตะวัน พืชสมุนไพรมหัศจรรย์ที่คนไทยควรรู้จัก

โดย นายประภาส  ช่างเหล็ก

 สามารถศึกษาหาข้อมูลของแก่นตะวันเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ www.saonfarm.com