ลัดเลาะสะออนฟาร์ม

 

 

  รับชมเรื่องราว การทำเมนูจี่หมูแก่นตะวัน จากไร่สะออนฟาร์ม

ในรายการหม้อข้าวหม้อแกง ช่อง Thai PBS

ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่  3 กรกฎาคม 2559   

       

 

 

   รับชมบรรยายกาศอันรื่นรมย์ของไร่แก่นตะวันสะออนฟาร์ม แนะนำให้รู้จักแก่นตะวัน และสาธิตการทำเมนูเด็ดจี่หมู

แก่นตะวันโดยสมาชิกหลากหลายวัยของสะออนฟาร์มได้ในรายการหม้อข้าวหม้อแกง ช่อง Thai PBS ออกอากาศเมื่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่  3 กรกฎาคม 2559  

                 

        สะออนฟาร์มได้นำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ใช้แบตเตอรี่ ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดด มาใช้ในการ

รดน้ำแก่นตะวัน ทำนาข้าวไรซ์เบอรี่ ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในไร่ได้อย่างมาก

 

 

X6BW1F.jpg [359x283px] ฝากรูป

ดอกไม้&ต้นไม้ (คลิก)

 

RCeRww.jpg [353x358px] ฝากรูป

อาหารจากไร่ (คลิก)

 

 

 

VfHe1k.jpg [284x358px] ฝากรูป

 

สมุนไพรไล่แมลง (คลิก)

      

           

 

ผักในมุ้ง   (คลิก)