สั่งซื้อแก่นตะวันออนไลน์

กรุณากรอกรายละเอียดการสั่งซื้อให้ครบ เพื่อความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า

เมื่อกรอกเสร็จแล้วลูกค้าสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าได้ที่อีเมลของท่าน

ถ้าอีเมลที่กล่องขาเข้าไม่มี ให้เข้าไปดูที่อีเมลขยะ ค่ะ

 

สั่งซื้อแก่นตะวัน ได้ที่สะออนฟาร์ม เราปลูกและจำหน่ายเอง แก่นตะวันปลอดภัยจากสารพิษ สารเคมี ราคาไม่แพง มีแหล่งเพาะปลูกอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา(โคราช)